Scholen wandelen voor Rotary Op Seist

Afgesloten Je kunt niet meer doneren of in actie komen
Streefbedrag behaald
van totaal € 2.000 (229%)

 Water, sanitatie en hygiene (WASH) op scholen in Arusha, Tanzania


Rotary en Water for Life zetten zich samen in om voor 27.500 kinderen water, sanitatie en hygiene te realiseren. Op meer dan de helft van de scholen in lage inkomenslanden is er geen drinkwater en geen goed en veilig toilet beschikbaar voor kinderen. Iedere dag sterven er wereldwijd meer dan 1.300 kinderen ten gevolge van diarree door vervuild water, slechte sanitatie en gebrekkige hygiëne. Soms kunnen kinderen, met name meisjes niet naar school omdat er geen voorzieningen zijn. Daarom hebben Rotary en Water for Life gezamenlijk een eerste project opgezet in
Arusha, Tanzania. Hier hebben wij samen met de gemeente en het waterbedrijf 20 scholen in lage inkomenswijken geselecteerd. Op deze scholen zijn geen, of veel te weinig toiletten en in de meeste gevallen geen toegang tot veilig drinkwater.
 
Met de fondsen die wij werven zullen we nieuwe infrastructuur aanleggen en een trainingsprogramma opzetten. Zo zullen we bijvoorbeeld de gemeente en het school bestuur trainen in budgetteren en onderhoud en beheer. Maar zetten wij ook samen met de leraren 'Health clubs op. Hierin zitten kinderen die zich inzetten voor de gezondheid van hun medeleerlingen en voor een veilige schoolomgeving. Goede hygiëne, maar ook goed onderhoud en beheer zijn namelijk noodzakelijk om nu, maar ook in de toekomst de gezondheid van de kinderen te waarborgen. Het project wordt uitgevoerd in twee deelprojecten. Deelproject 1 is gericht op de eerste 8 scholen en wordt uitgevoerd in 2021. Deelproject 2 is gericht op de volgende 12 scholen en wordt uitgevoerd in 2022.

Bekijk alle
€ 8 10-06-2021 | 16:38
€ 4 09-05-2021 | 15:55 Aan: Openbare Jenaplanschool Het Spoor in Zeist
€ 22 23-04-2021 | 11:18 Aan: Openbare Jenaplanschool Het Spoor in Zeist
€ 4 19-04-2021 | 18:44 Aan: Openbare Jenaplanschool Het Spoor in Zeist
€ 4 17-04-2021 | 11:44 Aan: Openbare Jenaplanschool Het Spoor in Zeist