De Willibrord school - Vleuten

Rotary Utrecht Fletiomare (Eric Dolmans)
van totaal € 4.000 (84%)

Wij doen mee aan Wandelen voor Water, omdat wij in actie willen komen voor een wereld waarin iedereen toegang heeft tot schoon drinkwater! Op woensdag 9 november 2022 lopen de kinderen van de groepen 7 en 8 een afstand van 6 kilometer. Wilt u de kinderen sponsoren om hen te belonen voor deze mooie prestatie? Dat kan op twee manieren:

1. door geld over te maken op  BANKREKENING NL 55 RABO 0140 8436 47 T.N.V. ST. COMM. SERV. ROTARYCLUB UTRECHT-FLETIOMARE O.V.V. WANDELEN VOOR WATER

2.

 door via deze link: https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=X22mRvLVSPmICKfQgWCF_w

Bekijk alle
€ 3.366,40 31-01-2023 | 20:37 De leerlingen van de groepen 7 en 8 van de Willibrordschool Vleuten zijn enthousiast over Wandelen voor Water en hebben dit bedrag gezamenlijk als sponsorgeld opgehaald. Topprestatie, mede mogelijk gemaakt door Rotary Utrecht Fletiomare.
Bekijk alle

Gastlessen in de groepen 7 en 8

02-11-2022 | 18:40 Op 1 en 2 november hebben de leerlingen een gastles over de sponsorloop Wandelen voor Water gevolgd. Wat een enthousiaste leerlingen!  De leerlingen kregen tijdens de gastlessen uitleg over het project Wandelen voor Water. Diewertje Blok legt een en ander in het filmpje uit. Het geld dat de leerlingen ophalen gaat naar het project: WASH & Learn in Oeganda en Tanzania In Oeganda en Tanzania werkt Simivi aan faciliteiten en bewustzijn over water, toiletten en hygiëne op scholen en in de omringende gemeenschappen. Er is speciale aandacht voor meisjes, omdat vrouwen en meisjes onevenredig veel last hebben van gebrekkige toiletvoorzieningen. Dit project is een programma van Simavi, de organisatie achter Wandelen voor Water. Veel succes met het inzamelen van sponsorgeld!
Lees meer