Voor deze projecten komen we in actie

Wandelen voor Water zet zich in voor waterprojecten wereldwijd. Het is een mensenrecht om toegang te hebben tot water- en toiletvoorzieningen, maar toch heeft lang niet iedereen dat.

  • 3,6 miljard mensen wereldwijd hebben geen toegang tot een veilig en hygienisch toilet;
  • 2 miljard mensen hebben geen toegang tot schoon drinkwater.

Hierdoor worden mensen onnodig ziek, kunnen kinderen niet naar school en ontstaat, vooral bij vrouwen en meisjes, ongelijkheid. En dat vinden wij echt niet oké!

Het is onze missie dat elk kind toegang heeft tot water, toiletten en hygiëne. Door geld in te zamelen samen met leerlingen van basisscholen in Nederland kunnen we een bijdrage leven aan verschillende projecten.

 

WASH, Learn & Share in Oeganda


Kan jij je voorstellen dat je op school bent en geen water kan drinken of je handen kan wassen? 
Er zijn nog veel scholen zonder een drinkwatervoorziening en met weinig toiletten. Hierdoor moeten kinderen vaak voor en na schooltijd water halen in de buurt en met zware jerrycans naar school lopen. Ook worden kinderen vaak ziek door het gebruik van vies water, bijvoorbeeld uit de rivier vlakbij hun school.

Hier wil het WASH, Learn & Share programma van Simavi iets aan veranderen in Oeganda. Daarom werken we aan faciliteiten en bewustzijn over water, toiletten en hygiëne op scholen en in de omringende gemeenschappen. Dit doen we samen met de scholen, lokale ondernemers en de lokale overheid. We zetten ons in voor een gezonde leeromgeving op school. Er is speciale aandacht voor meisjes, omdat vooral vrouwen en meisjes veel last hebben van slechte toiletvoorzieningen.

Ook worden er School Health Clubs opgezet binnen de scholen: een groep kinderambassadeurs maakt via liedjes en toneelstukjes andere kinderen, maar ook de gemeenschap, bewust van het belang van je handen wassen, schoon drinkwater en toiletten.

Dit project is een programma van Simavi, de organisatie achter Wandelen voor Water.

Kijk op simavi.nl voor meer informatie

Scholier Muhindo Mercy, links bij de oude onveilige toiletten en rechts handend wassend bij de nieuwe faciliteiten op Kinyampanika basisschool.

Scholieren Mercy en Melvin haalden vroeger water in de rivier (links). Nu is dat niet meer nodig: er een regenwatertank naast Kinyampanika basisschool gebouwd (rechts). 

 

Daarnaast worden ook de volgende waterprojecten ondersteund vanuit Wandelen voor Water:

 

Stichting Kinderhulp Indonesië

Stichting Kinderhulp Indonesië zet zich in voor kansarme kinderen in wijken rond de stad Yogyakarta op Midden-Java. In 2004 is de stichting gestart met de aanleg van sanitair op scholen rond Yogjakarta. Inmiddels zijn meer dan 500 scholen voorzien van water, toiletten, septic tanks of andere voorzieningen.

Rotary Epe – Stichting Kenya Kinderen
Stichting Kenya Kinderen

Regenseizoenen zijn voor ons Nederlanders heel normaal. Maar voor de inwoners van Maai Mahiu ligt dat totaal anders. De ligging van het dorp, aan de rand van een bergkam, zorgt voor weinig regen en dit veroorzaakt ernstige problemen. Inwoners kunnen amper in hun dagelijkse waterbehoefte voorzien en de economische ontwikkeling komt niet op gang. Als gevolg van het drinken van vervuild water zien we veel ziektes onder volwassenen en sterfte onder kinderen. Een vicieuze cirkel die maar moeilijk door de inwoners zelf te doorbreken is. Stichting Kenya Kinderen zet zich daarom samen met haar achterban in om schoon drinkwater te realiseren. 

Rotary Op Seyst – Water for Life

Water for Life
Het waterproject WASH for Schools in Arusha, Tanzania voorziet 20 scholen met in totaal 27.500 leerlingen in achterstandswijken van een duurzame toegang tot schoon drinkwater, voorzieningen om handen te wassen, toiletten voor jongens en meisjes en voorlichting over hygiëne. Dit project is een initiatief van Rotary Arusha, Rotaryclubs in Nederland en Water for Life – de goede doelen stichting van een aantal Nederlandse drinkwaterbedrijven. 

Waterproject van Stichting Namelok

De stichting is opgericht in oktober 2005 door Ferdi en Inge. Dit naar aanleiding van een half jaar vrijwilligers werk in het dorpje Namelok, Kenia. Sindsdien gaan Ferdi en Inge er elk jaar 3 maanden heen om het project te bekijken en verder uit te werken. Zij vertellen waar het beste een waterput (handmatig) gegraven kan worden. De diepte varieert tussen 7 en 60 meter. Als het waterniveau is bereikt plaatst Stichting Namelok een waterpomp, bij voorkeur solar. 

ZOA komt in actie voor mensen in Yemen
ZOA

In Yemen heerst al 9 jaar een oorlog, waar de bevolking enorm onder lijdt. Door de oorlog zijn watersystemen verwoest of in verval geraakt, waardoor mensen geen schoon drinkwater hebben, hun land niet kunnen bewerken en hun dieren niet kunnen laten drinken. Dit heeft tot gevolg dat er honger is en dat door slechte hygiëne ziektes uitbreken zoals cholera en diarree. ZOA kan met de steun van Wandleen voor Water 200 gezinnen in Zuid Yemen helpen door hun watervoorzieningssysteem te herstellen. Zo hebben zij toegang tot veilig water. Daarnaast richt ZOA zich op hygiënebevordering door kinderen, ouders en leraren de Wash’Em aanpak te leren – gericht op het wassen van de handen om ziekteoverdracht te doorbreken. Meer informatie op www.zoa.nl/wandelen-voor-water

ADRA Nederland helpt waterpunten herstellen in Tibati

ADRA Nederland logo
ADRA Nederland gaat samen met ADRA Frankrijk, ADRA Kameroen, de plaatselijke gemeenschap en lokale autoriteiten de waterpunten herstellen in Tibati, een plaats met 38.000 inwoners. Daarnaast krijgen deze inwoners voorlichting over lichamelijke hygiëne en komt er een werkgroep van experts die belast worden met het onderhoud van de waterpompen.

Stichting Chikondi (ism Rotary Eemland 't Gooi) bouwt sanitaire voorzieningen in Malawi

Stichting Chikondi heeft in zeven dorpen waterpompen geplaatst met het geld vanuit Wandelen voor Water. Dit jaar willen ze deze dorpen verder helpen want naast schoon water zijn hygiëne en sanitaire voorzieningen ook zeer belangrijk voor een gezonde toekomst. Bijvoorbeeld sanitaire kleedruimtes voor meisjes tijdens hun menstruatieperiode.

Alle scholen in Nederland zijn door de Wadlopen voor Water-partners verdeeld en de keuze naar welk project de donaties gaan is vooraf door de partners vastgesteld. Vragen? Mail naar info@wandelenvoorwater.nl