Voor deze projecten komen we in actie

Wandelen voor Water zet zich in voor waterprojecten wereldwijd. Het is een mensenrecht om toegang te hebben tot water- en toiletvoorzieningen, maar toch is de realiteit ernstig: 

  • 4,2 mensen wereldwijd heeft geen toegang tot een veilig en hygienisch toilet;
  • 2,2 mensen heeft  toegang tot schoon drinkwater.

Hierdoor worden mensen onnodig ziek, kunnen kinderen niet naar school en ontstaat ongelijkheid. De recente Corona-pandemie heeft nogmaals bewezen hoe belangrijk het is dat we hygienisch kunnen leven en toegang hebben tot de absolute basis. 

Het is onze missie dat elk kind toegang heeft tot water, toiletten en hygiëne. Door geld in te zamelen samen met leerlingen van de basisscholen in Nederland kunnen we een bijdrage leven aan de verschillende projecten. 

Wash en Learn
Dit project is een programma van Simavi, de organisatie achter Wandelen voor Water. In Oeganda en Tanzania werken we aan faciliteiten en bewustzijn over water, toiletten en hygiëne op scholen en in de omringende gemeenschappen. Er is speciale aandacht voor meisjes, omdat vrouwen en meisjes onevenredig veel last hebben van gebrekkige toiletvoorzieningen.