Voor deze projecten komen we in actie

Wandelen voor Water zet zich in voor waterprojecten wereldwijd. Het is een mensenrecht om toegang te hebben tot water- en toiletvoorzieningen, maar toch is de realiteit ernstig: 

 


Kansime Agnes van Karugaya basisschool (Oeganda) mist soms school omdat er geen waterpunt vlakbij haar in de buurt is om water te halen.

 

Geen toegang tot een schoon toilet of drinkwater

 • 3,6 miljard mensen wereldwijd heeft geen toegang tot een veilig en hygienisch toilet;
 • 2 miljard mensen heeft geen toegang tot schoon drinkwater.

Hierdoor worden mensen onnodig ziek, kunnen kinderen niet naar school en ontstaat, vooral bij vrouwen en meisjes, ongelijkheid. De recente Coronapandemie heeft nogmaals bewezen hoe belangrijk het is dat we hygienisch kunnen leven en toegang hebben tot de absolute basis. Dit was in nog te veel landen onmogelijk en hadden niet de middelen om continu de handen te wassen.

Het is onze missie dat elk kind toegang heeft tot water, toiletten en hygiëne. Door geld in te zamelen samen met leerlingen van de basisscholen in Nederland kunnen we een bijdrage leven aan verschillende projecten.

 

 

WASH & Learn in Oeganda en Tanzania

In Oeganda en Tanzania werken we aan faciliteiten en bewustzijn over water, toiletten en hygiëne op scholen en in de omringende gemeenschappen. Er is speciale aandacht voor meisjes, omdat vrouwen en meisjes onevenredig veel last hebben van gebrekkige toiletvoorzieningen. Dit project is een programma van Simavi, de organisatie achter Wandelen voor Water.
Zie simavi.nl

 

Daarnaast worden ook de volgende waterprojecten ondersteund vanuit Wandelen voor Water:

 

 • Stichting Kinderhulp Indonesië

  Stichting Kinderhulp Indonesië zet zich in voor kansarme kinderen in wijken rond de stad Yogyakarta op Midden-Java. In 2004 is de stichting gestart met de aanleg van sanitair op scholen rond Yogjakarta. Inmiddels zijn meer dan 500 scholen voorzien van water, toiletten, septic tanks of andere voorzieningen. 

 • Rotary Epe – Stichting Kenya Kinderen

  Stichting Kenya Kinderen
  Regenseizoenen zijn voor ons Nederlanders heel normaal. Maar voor de inwoners van Maai Mahiu ligt dat totaal anders. De ligging van het dorp, aan de rand van een bergkam, zorgt voor weinig regen en dit veroorzaakt ernstige problemen. Inwoners kunnen amper in hun dagelijkse waterbehoefte voorzien en de economische ontwikkeling komt niet op gang. Als gevolg van het drinken van vervuild water zien we veel ziektes onder volwassenen en sterfte onder kinderen. Een vicieuze cirkel die maar moeilijk door de inwoners zelf te doorbreken is. Stichting Kenya Kinderen zet zich daarom samen met haar achterban in om schoon drinkwater te realiseren. 

 

 • Rotary Op Seyst – Water for Life
  Water for Life
  Het waterproject WASH for Schools in Arusha, Tanzania voorziet 20 scholen met in totaal 27.500 leerlingen in achterstandswijken van een duurzame toegang tot schoon drinkwater, voorzieningen om handen te wassen, toiletten voor jongens en meisjes en voorlichting over hygiëne. Dit project is een initiatief van Rotary Arusha, Rotaryclubs in Nederland en Water for Life – de goede doelen stichting van een aantal Nederlandse drinkwaterbedrijven. 

 • Waterproject van Stichting Namelok

  De stichting is opgericht in oktober 2005 door Ferdi en Inge. Dit naar aanleiding van een half jaar vrijwilligers werk in het dorpje Namelok, Kenia. Sindsdien gaan Ferdi en Inge er elk jaar 3 maanden heen om het project te bekijken en verder uit te werken. Zij vertellen waar het beste een waterput (handmatig) gegraven kan worden. De diepte varieert tussen 7 en 60 meter. Als het waterniveau is bereikt plaatst Stichting Namelok een waterpomp, bij voorkeur solar. 

 • ZOA komt in actie voor mensen in Fadis, Ethiopië.
  ZOA

  Momenteel hebben 27.200 mensen in dat gebied dringend water nodig. Ze hebben niet de financiële middelen om water te kopen of ezels om water van lange afstand te vervoeren. Veel mensen worden ziek door onveilig water en door de enorme droogte zijn ze soms 8-10 uur aan het reizen om water te zoeken. Dit gaat ook ten koste van het onderwijs van kinderen die moeten helpen met zoeken naar water en voedsel en daardoor niet naar school gaan.Deze extreem arme huishoudens krijgen via ons project toegang tot schoon (drink)water door watertransport op de korte termijn en voor de lange termijn door de toegang en beschikbaarheid van drinkwater, hygiëne en sanitaire voorzieningen te verbeteren. Daarnaast helpen we met voorlichting, zodat afval op een juiste manier wordt weggegooid en niet het water vervuild. • ADRA Nederland helpt waterpunten herstellen in Tibati
  ADRA Nederland logo
  ADRA Nederland gaat samen met ADRA Frankrijk, ADRA Kameroen, de plaatselijke gemeenschap en lokale autoriteiten de waterpunten herstellen in Tibati, een plaats met 38.000 inwoners. Daarnaast krijgen deze inwoners voorlichting over lichamelijke hygiëne en komt er een werkgroep van experts die belast worden met het onderhoud van de waterpompen.
 • Stichting Chikondi (ism Rotary Eemland 't Gooi) bouwt sanitaire voorzieningen in Malawi

  Stichting Chikondi heeft in zeven dorpen waterpompen geplaatst met het geld vanuit Wandelen voor Water. Dit jaar willen ze deze dorpen verder helpen want naast schoon water zijn hygiëne en sanitaire voorzieningen ook zeer belangrijk voor een gezonde toekomst. Bijvoorbeeld sanitaire kleedruimtes voor meisjes tijdens hun menstruatieperiode.